Rheolau Sefydlog ac Ariannol, Asesiad Risg,
Polisi Iaith ac Arbrawf Archweliad Mewnol

 

Rheolau Sefydlog 2016-17

Rheolau Ariannol 2016-17

Asesiad Risg 2016-17

Arbrawf Archwiliad Mewnol 2016-17

Polisi Iaith

Côd Ymddygiad

 

 

Yr Harbwr, Porthmadog (h) Alan FryerStryd Fawr, Porthmadog (h) John LucasTremadog (h) Eric Jones

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones