Aelodau

 

Enw

Ward

Ymlyniad
Gwleidyddol

Cyfeiriad

Ebost/Ffôn

Swydd neu Bwyllgor o fewn y Cyngor

 

Sedd wag

Borth y Gest

 

 

 

 

  Cyng. Llywelyn Rhys Gorllewin Plaid Cymru

Glanrafon,
Morfa Bychan, Gwynedd,
LL49 9UY

Llew.rhys
@btinternet.com

Is-gadeirydd
Amgueddfa Forwrol Porthmadog
Dr Seimon Brooks

Cyng. Dr Seimon Brooks

Borth y Gest

Plaid Cymru

Glaneifion
Borth y Gest
Porthmadog
Gwynedd,
LL49 9TP

seimonbrooks
@btinternet.com

07891 860393

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Rebecca
Pwyllgor Staffio

Cyng Melfyn Edwards

Cyng. Melfyn Edwards

Orllewinol

Plaid Cymru

Bryn Eirian
Ffordd Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9UR

01766 514662
07866446868

Pwyllgor Staffio

Cyng Selwyn Griffiths

Cyng. Selwyn Griffiths

Morfa Bychan

Plaid Cymru

5 Cefn y Gader
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9JA

encil@hotmail.com

01766 513142
07444299813

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Pwyllgor Staffio

Cyng Alwyn Gruffydd

Cyng. Alwyn Gruffydd

Tremadog

Llais Gwyned

Llidiart Ysbyty
Tremadog
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9RN

alwyn@llaisgwynedd.com

01766 513025
07836366899

Pwyllgor Ymgyrch Ysbyty
Pwyllgor Adran Dwyfor
(Un Llais Cymru)

Cyng. Carol Hayes

Cyng. Carol Hayes

Ynys Galch

Plaid Cymru

42 Y Ddol
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9HY

carolhayesuk
@yahoo.co.uk

01766 512477

Pwyllgor Adran Dwyfor
(Un Llais Cymru)

Cyng Jason Humphreys

Cyng. Jason Humphreys

Dwyreiniol

Annibynnol

29 Heol Newydd
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9ED

heolnewydd
@yahoo.co.uk

01766 514905 (hwyr)

Is-bwyllgor yr harbwr
Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

Cyng. Nia Jeffreys Cyng. Nia Jeffreys Ynys Galch Plaid Cymru

26 y Ddôl
Porthmadog
Gwynedd,
LL49 9HY

jeffreyssachs
@btinternet.com

01766513701
07516456065

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

Cyng Gwilym Jones

Cyng. Gwilym Jones

Ynys Galch

Annibynnol

1 Y Golff
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9UY

gwilymderiisaf
@tiscali.co.uk

01766514838

Cadeirydd
Y Ganolfan,
Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

Cyng. Dafydd Lake Cyng. Dafydd  Lake Dwyreiniol Plaid Cymru

Fflat 1
146 Stryd Fawr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9NU

personol
@lakedigital.co.uk

07783120262

Siambr Fasnach
Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

Cyng. Bethan O Rees Jones

Cyng. Bethan O Rees Jones

 

Plaid Cymru

Fferm  Penamser
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9SL

b.reesjones
@btinternet.com

01766 512962
07914719722

Clwb Chwaraeon Madog
Pwyllgor Efeillio

  Cyng. Keith Roberts Tremadog Annibynnol

Brynrodyn
29 Isgraig
Tremadog
Porthmadog
Gwynedd,
LL49 9PT

keithtan@hotmail.co.uk

01766513043
07789911437

Y Ganolfan
Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

  Cyng. Gary Williams Dwyreiniol Annibynnol

66 Madoc Street West
Porthmadog
Gwynedd,
LL49 9DU

Gary.williams73
@yahoo.com

Caru Port

Cyng Richard Williams

Cyng. Richard Williams

Dwyreiniol

Annibynnol

49 East Avenue
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9ED

tabor49@yahoo.co.uk

01766 512048

Caru Port

  Cyng. Tommie Collins Gorllewin Annibynnol

7 Stryd Dora
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9AF

tommie63
@btinternet.com

01766514413
07979802213

Corff Llywodraethol Ysgol Eifion Wyn

Clerc

Glenda Burke

Ffon: 01766 512683
neu 07919 034599Côd Ymddygiad

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones