Aelodau

 

Enw

Ward

Ymlyniad
Gwleidyddol

Cyfeiriad

Ebost/Ffôn

Swydd neu Bwyllgor o fewn y Cyngor

 

Sedd wag

Borth y Gest

 

 

 

 

  Cyng. Llywelyn Rhys Gorllewin Plaid Cymru

Glanrafon,
Morfa Bychan, Gwynedd,
LL49 9UY

Llew.rhys
@btinternet.com

Is-gadeirydd
Amgueddfa Forwrol Porthmadog
Dr Seimon Brooks

Cyng. Dr Seimon Brooks

Borth y Gest

Plaid Cymru

Glaneifion
Borth y Gest
Porthmadog
Gwynedd,
LL49 9TP

seimonbrooks
@btinternet.com

07891 860393

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Rebecca
Pwyllgor Staffio

Cyng Melfyn Edwards

Cyng. Melfyn Edwards

Borth y Gest

Plaid Cymru

Bryn Eirian
Ffordd Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9UR

01766 514662
07866446868

Pwyllgor Staffio

Cyng Selwyn Griffiths

Cyng. Selwyn Griffiths

Morfa Bychan

Plaid Cymru

5 Cefn y Gader
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9JA

encil@hotmail.com

01766 513142
07444299813

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid
Pwyllgor Staffio

Cyng Alwyn Gruffydd

Cyng. Alwyn Gruffydd

Tremadog

Llais Gwyned

Llidiart Ysbyty
Tremadog
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9RN

alwyn@llaisgwynedd.com

01766 513025
07836366899

Pwyllgor Ymgyrch Ysbyty
Pwyllgor Adran Dwyfor
(Un Llais Cymru)

Cyng. Carol Hayes

Cyng. Carol Hayes

Ynys Galch

Plaid Cymru

42 Y Ddol
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9HY

carolhayesuk
@yahoo.co.uk

01766 512477

Pwyllgor Adran Dwyfor
(Un Llais Cymru)

Cyng Jason Humphreys

Cyng. Jason Humphreys

Dwyreiniol

Annibynnol

29 Heol Newydd
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9ED

heolnewydd
@yahoo.co.uk

01766 514905 (hwyr)

Is-bwyllgor yr harbwr
Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

Cyng. Nia Jeffreys Cyng. Nia Jeffreys Ynys Galch Plaid Cymru

26 y Ddôl
Porthmadog
Gwynedd,
LL49 9HY

jeffreyssachs
@btinternet.com

01766513701
07516456065

Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

Cyng Gwilym Jones

Cyng. Gwilym Jones

Ynys Galch

Annibynnol

1 Y Golff
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9UY

gwilymderiisaf
@tiscali.co.uk

01766514838

Cadeirydd
Y Ganolfan,
Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

Cyng. Dafydd Lake Cyng. Dafydd  Lake Dwyreiniol Plaid Cymru

Fflat 1
146 Stryd Fawr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9NU

personol
@lakedigital.co.uk

07783120262

Siambr Fasnach
Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

Cyng. Bethan O Rees Jones

Cyng. Bethan O Rees Jones

 

Plaid Cymru

Fferm  Penamser
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9SL

b.reesjones
@btinternet.com

01766 512962
07914719722

Clwb Chwaraeon Madog
Pwyllgor Efeillio

  Cyng. Keith Roberts Tremadog Annibynnol

Brynrodyn
29 Isgraig
Tremadog
Porthmadog
Gwynedd,
LL49 9PT

keithtan@hotmail.co.uk

01766513043
07789911437

Y Ganolfan
Is-bwyllgor Eiddo
Is-bwyllgor Cyllid

  Cyng. Gary Williams Dwyreiniol Annibynnol

66 Madoc Street West
Porthmadog
Gwynedd,
LL49 9DU

Gary.williams73
@yahoo.com

Caru Port

Cyng Richard Williams

Cyng. Richard Williams

Dwyreiniol

Annibynnol

49 East Avenue
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9ED

tabor49@yahoo.co.uk

01766 512048

Caru Port

  Cyng. Tommie Collins Gorllewin Annibynnol

7 Stryd Dora
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9AF

tommie63
@btinternet.com

01766514413
07979802213

Corff Llywodraethol Ysgol Eifion Wyn

Clerc

Glenda Burke

Ffon: 01766 512683
neu 07919 034599Côd Ymddygiad

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones