Adroddiad y Cadeirydd

08/01/2019

Croesawodd y Cadeirydd pawb i gyfarfod cyntaf 2019.

Dywedodd nad oedd ganddo lot i'w adrodd gan fod cyfnod y Nadolig, er yn adeg ddrud, wedi bod yn weddol ddistaw.

Adroddodd fod yna wirfoddolwyr yn trefnu glanhau gwahanol ardaloedd. Mae glanhau Cob Crwn Dydd Sadwrn y 12fed o Ionawr 2019 rhwng 10 a 12 a bydd paned wedyn yn y Port. Mae'r ymdrech ar draeth y Greigddu Dydd Sul y 13eg o Ionawr am 10:00.

Braf oedd adrodd fod y gystadleuaeth Helfa'r Ddraig yr oedd Hunaniaith wedi ei drefnu ar y cyd efo Caru Port wedi bod yn llwyddiannus a bod Nel Dafydd o Borth y Gest wedi ennill. Roedd wedi ei chyflwyno efo tegan draig goch a thocyn llyfrau £15.

.

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones