Adroddiad y Cadeirydd

12/06/2018

Croesawodd y Cadeirydd pawb i'r cyfarfod.  Adroddodd ei fod wedi cynrychioli'r Cyngor mewn dau ddigwyddiad yn y dref yn ystod y mis. Yn gyntaf bu'n cyflwyno gwobrau i enillwyr ras gychod ac yna bu'n bresennol mewn digwyddiad ym Moston Lodge lle cyflwynwyd cynllun prentisiaeth fyddai'n rhoi cyfle i ddeg prentis ifanc gael dysgu sgiliau defnyddiol. 

Llongyfarchwyd plant yr ardal oedd wedi llwyddo yn Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd a Thîm Pêl Droed Ieuenctid Porthmadog ar eu llwyddiant. 

Soniodd am y Ffair Haf sydd i'w chynnal yn Nhremadog ar y 7fed o Orffennaf a'r Ffair Fwyd sydd i'w chynnal ar y cei ym Mhorthmadog ar y 14eg o Orffennaf ac anogodd pawb i gefnogi'r ddau achlysur.

 

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones