Adroddiad y Cadeirydd

09/05/2017

Roedd gan y Cadeirydd air byr i ddweud er mwyn egluro trefn cyfarfodydd i aelodau newydd.

Nododd fod y Cyngor yn gweithio mewn dull ffurfiol a bod angen gwneud cais o'r bwriad i drafod pwnc gan ei gyflwyno ymlaen llaw i'r Clerc. 

Bydd bob cynnig yn gorfod cael ei eilio. Wedyn bydd cyfle i drafod a chynnig gwelliant pe dymunir.

Bydd symud wedyn i bleidlais a bydd y gwelliant yn cael ei ystyried gyntaf.

Rhoddwyd amlinelliad o gyfrifoldebau a grymoedd y Cyngor Tref e.e. codi trethi, gwario trethi, rheoli eiddo, rhannu grantiau cymunedol, ystyried dogfennau ymgynghorol, ymateb i geisiadau cynllunio ac amrywiad helaeth  o ohebiaeth.

 

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones