Cyrff Allanol

Ethol cynrychiolwyr ar bwllgorau allanol 2018-2019


Corff Cynghorwr
Is Bwyllgor Harbwr Porthmadog Cynghorydd Llywelyn Rhys
Ymddiriedolaeth Rebecca Cynghorwyr G. Jones a Dr Seimon Brooks
Y Ganolfan Cynghorwyr G. Jones  a K. Roberts
Amgueddfa Forwrol Porthmadog Cynghorydd Llywelyn Rhys
Clwb Chwaraeon Madog Cynghorydd B. O. R. Jones
Y Ganolfan Gynghori Cynghorydd Carol Hayes
    
Pwyllgor Ymgyrch Ysbyty  Cynghorydd A. Gruffydd
Siambr Fasnach Cynghorydd Dafydd Lake
Grwp Mynediad Dwyfor Cynghorydd k. Roberts
Caru Port Cynghorwyr G Williams a R Williams
Pwyllgor Efeillio Cynghorydd B. O. R. Jones a Tommie Collins
Pwyllgor Ardal Dwyfor (Un Llais Cymru) Cynghorydd A Gruffydd a C Hayes

 

Tremadog (h) Eric JonesCraig Ddu (h) Chris CarlsonHarbwr Porthmadog (h) Alan Fryer

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones