Cyrff Allanol

Ethol cynrychiolwyr ar bwllgorau allanol 2017-2018


Corff Cynghorwr
Is Bwyllgor Harbwr Porthmadog Cynghorydd. J Humphreys
Ymddiriedolaeth Rebecca Cadeirydd y Cyngor
Y Ganolfan Cynghorwyr G. Jones  a K Roberts
Amgueddfa Forwrol Porthmadog Cynghorydd Ll. ab Rhys
Clwb Chwaraeon Madog Cynghorydd B. O. R. Jones
Y Ganolfan Gynghori Cynghorydd Angharad Ab Iorwerth
    
Pwyllgor Ymgyrch Ysbyty  Cynghorydd A. Gruffydd
Siambr Fasnach Cynghorydd Dafydd Lake
Clwb Mynediad Dwyfor Cynghorydd Angharad Ab Iorwerth
Caru Port Cynghorwyr G Williams a R Williams
Pwyllgor Gefeillio Cynghorydd B. O. R. Jones ac Angharad Ab Iorwerth
Pwyllgor Ardal Dwyfor (Un Llais Cymru) Cynghorydd A Gruffydd a C Hayes

 

Tremadog (h) Eric JonesCraig Ddu (h) Chris CarlsonHarbwr Porthmadog (h) Alan Fryer

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones