Cyrff Allanol

Ethol cynrychiolwyr ar bwllgorau allanol 2016-2017


Corff Cynghorwr
Is Bwyllgor Harbwr Porthmadog Cynghorydd. Gavin Buckley
Ymddiriedolaeth Rebecca Cadeirydd y Cyngor
Y Ganolfan Cynghorwyr G. Jones  a J. Humphreys
Amgueddfa Forwrol Porthmadog Cynghorydd B. O. R. Jones
Clwb Chwaraeon Madog Cynghorydd B. O. R. Jones
Y Ganolfan Gynghori Cynghorydd Angharad Ab Iorwerth
Y Bwrdd Croeso      Cynghorydd D. Prichard
Pwyllgor Ymgyrch Ysbyty  Cynghorydd A. Gruffydd
Siambr Fasnach Cynghorydd D. Prichard
Clwb Mynediad Dwyfor Cynghorydd Angharad Ab Iorwerth
Caru Port/Goleuadau Nadolig Cynghorwyr D. Prichard a R. Williams
Pwyllgor Gefeillio Cynghorydd B. O. R. Jones ac Angharad Ab Iorwerth
Pwyllgor Ardal Dwyfor (Un Llais Cymru) Cynghorydd Simon Brooks

 

Tremadog (h) Eric JonesCraig Ddu (h) Chris CarlsonHarbwr Porthmadog (h) Alan Fryer

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones