Is-bwyllgorau

Pwyllgor Cyllid / Pwyllgor Datblygu ac Eiddo: Aelodaeth 2023/2024

Swydd / Ward Enw
Cadeirydd y Cyngor Cynghorydd Aled Griffith
Is-Gadeirydd y Cyngor Cynghorydd Alwyn Gruffydd
Ward Gest Cynghorydd John Gwynedd Jones
Ward Ddwyreiniol  
Waqrd Gest Cynghorydd Dr Melfyn Edwards
Ward Ynys Galch Cynghorydd Gwilym Jones
Ward Morfa Bychan Cynghorydd Connor Westwood
Ward Gorllewin Cynghorydd Michael Roberts

 

Pwyllgor Staffio 2023-2024

Cadeirydd y Cyngor - Cyng. Aled Griffith
Is-Gadeirydd y Cyngor - Cyng. Alwyn Gruffydd
Cynghorydd Gwilym Jones

 

Pwyllgor Nadolig 2023-2024

Cyng. Sandra Bodden Jones
Cyng. John Gwynedd Roberts

 

Graig Ddu (h) Chris CarlsonStryd Fawr, Porthmadog (h) John LucasTremadog (h) Eric Jones

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones