Is-bwyllgorau

Pwyllgor Cyllid / Pwyllgor Datblygu ac Eiddo  : Aelodaeth 2017/2018

Swydd / Ward Cynghorwr
Cadeirydd y Cyngor Cynghorydd Simon Brooks
Is-Gadeirydd y Cyngor Cynghorydd Selwyn Griffiths
Ward Ddwyreiniol Cynghorydd Jason Humphreys
Ward Orllewinol Cynghorydd Dafydd Lake
Ward Ynys Galch Cynghorydd Nia Jeffreys
Ward Tremadog Cynghorydd Keith Roberts
Ward Gest Cynghorydd. A. ab Iorwerth
Ward Morfa Bychan Cynghorydd  Gwilym Jones

 

Pwyllgor Staffio

Cadeirydd y Cyngor - Cyng. Simon Brooks
Is-Gadeirydd y Cyngor - Cyng. Selwyn Griffiths
Cynghorydd Melfyn Edwards

 

Graig Ddu (h) Chris CarlsonStryd Fawr, Porthmadog (h) John LucasTremadog (h) Eric Jones

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones