Is-bwyllgorau

Pwyllgor Cyllid / Pwyllgor Datblygu ac Eiddo  : Aelodaeth 2016/2017

Swydd / Ward Cynghorwr
Cadeirydd y Cyngor Cynghorydd S. Griffiths
Is-Gadeirydd y Cyngor Cynghorydd R. Williams
Ward Ddwyreiniol Cynghorydd K. L. Williams
Ward Orllewinol Cynghorydd G. Buckley
Ward Ynys Galch Cynghorydd C. Hayes
Ward Tremadog Cynghorydd R. E Thomas
Ward Gest Cynghorydd. Dr. S. Brooks
Ward Morfa Bychan Cynghorydd  G. Jones

 

Pwyllgor Staffio

Cadeirydd y Cyngor
Is-Gadeirydd y Cyngor
Cynghorydd K. Williams

 

Graig Ddu (h) Chris CarlsonStryd Fawr, Porthmadog (h) John LucasTremadog (h) Eric Jones

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones