Is-bwyllgorau

Pwyllgor Cyllid / Pwyllgor Datblygu ac Eiddo: Aelodaeth 2022/2023

Swydd / Ward Cynghorwr
Cadeirydd y Cyngor Cynghorydd Llywelyn Rhys
Is-Gadeirydd y Cyngor  
Ward Ddwyreiniol Cynghorydd Llinos Murphy
Ward Gorllewin Cynghorydd Michael Roberts
Ward Ynys Galch Cynghorydd Keith Roberts
Ward Tremadog Cynghorydd Aled Griffith
Ward Gest Cynghorydd Dr Melfyn Edwards
Ward Morfa Bychan Cynghorydd Gwilym Jones

 

Pwyllgor Staffio

Cadeirydd y Cyngor - Cyng. Llywelyn Rhys
Is-Gadeirydd y Cyngor
Cynghorydd Dr Melfyn Edwards

 

Graig Ddu (h) Chris CarlsonStryd Fawr, Porthmadog (h) John LucasTremadog (h) Eric Jones

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones