Cofnodion

Mae cofnodion Cyngor Tref Porthmadog ar gael i’w lawrlwytho mewn ffurf ddogfen Microsoft Word.

Os hoffech gymorth i ddeall y dogfennau neu'n dymuno ei dderbyn mewn ffurf arall cysylltwch รข'r Clerc.

Cynhelir cyfarfod nesaf Cyngor Tref Porthmadog ar 08/05/2018

Cofnodion 2018

Cofnodion Ionawr [ Rhaglen y Cyfarfod ]

Cofnodion Chwefror[ Rhaglen y Cyfarfod ]

Cofnodion Mawrth [ Rhaglen y Cyfarfod ]

Cofnodion Ebrill [ Rhaglen y Cyfarfod ]

Cofnodion Pwyllgor Cyllid (Ebrill)

Cofnodion Pwyllgor Eiddo (Ebrill)

Cofnodion Mai

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol

Cofnodion Mehefin

Cofnodion Gorffennaf

Cofnodion Pwyllgor Cyllid (Gorffenaf)

Cofnodion Pwllgor Eiddo (Gorffenaf)

Cofnodion Medi

Cofnodion Hydref

Cofnodion Pwyllgor Cyllid (Tachwedd)

Cofnodion Pwyllgor Eiddo (Tachwedd)

Cofnodion Tachwedd

Cofnodion Rhagfyr

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones